တရုတ်ဇာတ်ကား

Chinese movie หนังจีน

Lord of Shanghai 2 (2020)
4.3
hd/sub mm

Lord of Shanghai 2 (2020)

         ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့ : 22 August 2020         ဒါရိုက်တာ : Sherwood Hu         သရုပ်ဆောင် : Bruce Lee, Maria Yi, James Tien          ...
For a Few Bullets 2016
5.2
hd/sub mm

For a Few Bullets 2016

         ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့ : 21 July 2016         ဒါရိုက်တာ : Anzi Pan          သရုပ်ဆောင် : Jingchu Zhang, Kenny Lin, Xiaoqing Liu         ...
Rat Disaster (2021)
7.5
hd/sub mm

Rat Disaster (2021)

         ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့ : 8 January 2021         ဒါရိုက်တာ : Lin Zhen Zhao          သရုပ်ဆောင် : Yin Zhao De, Grace Xia, Cheng Jun Wen         ...
Folk Expects 2021
6.4
hd/sub mm

Folk Expects 2021

         ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့ : 30 December 2020         ဒါရိုက်တာ :  Chen Xiang          သရုပ်ဆောင် : Chen Xiang , Mushroom Head , Ying Baolin , Run ...
Game of Death II (1980)
5.1
hd/sub mm

Game of Death II (1980)

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : March 1980          ဒါရိုက်တာ : Bruce Lee          သရုပ်ဆောင် : Bruce Lee, Chuck Norris, Nor          အမျိုးအစား : ...
The Knight of Shadows Between Yin and Yang (2019)
4.9
hd/sub mm

The Knight of Shadows Between Yin and Yang (2019)

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 5 February 2019          ဒါရိုက်တာ : Vash (as Jia Yan)          သရုပ်ဆောင် : Jackie Chan, Elane Zhong, Ethan Juan     ...
Jiang Ziya ( 2020 )
6.4
hd/sub mm

Jiang Ziya ( 2020 )

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 1 October 2020          ဒါရိုက်တာ : Teng Cheng, Li Wei          သရုပ်ဆောင် : Zheng Xi,Yang, Ning as Xiao Jiu ...
Monster Run 2020
4.9
hd/sub mm

Monster Run 2020

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 18 August 2020          ဒါရိုက်တာ      :  Henri Wong          သရုပ်ဆောင် : Bohan Fu, Ye Gao, Jessie Li |         ...
Almost Human 2020 [Sub MM]
3.7
hd/sub mm

Almost Human 2020 [Sub MM]

         ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့:  24 June 2020          ဒါရိုက်တာ    : Nan Zhang          သရုပ်ဆောင်:  Bowen Duan, Bea Hayden Kuo, Yiwei Liu         ...
The Winners 2020
6.5
hd/sub mm

The Winners 2020

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 20 March 2020          ဒါရိုက်တာ :  Miao Yu          သရုပ်ဆောင် :  Chengpeng Dong, Yan Liu, Lele Dai         ...
Ghost Stories of Extreme Taoist (2020)
9.0
hd/sub mm

Ghost Stories of Extreme Taoist (2020)

          ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့: Jan 3, 2020          ဒါရိုက်တာ: Chen Li          သရုပ်ဆောင်:  Yu Yan Kai, Han Xin Yu, Law Kar Ying         ...
The Last Wish ( 2019 )
5.5
hd/sub mm

The Last Wish ( 2019 )

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 12 September 2019          ဒါရိုက်တာ : Yu-sheng Tian          သရုပ်ဆောင် : Yuchang Peng, Talu Wang, Daxun Wei         ...
Fagara ( 2019 )
6.7
hd/sub mm

Fagara ( 2019 )

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 6 September 2019          ဒါရိုက်တာ : Heiward Mak          သရုပ်ဆောင် : Sammi Cheng, Megan Lai, Xiaofeng Li         ...
Midnight Diner 2019
5.0
hd/sub mm

Midnight Diner 2019

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 30 August 2019          ဒါရိုက်တာ : Tony Ka Fai Leung          သရုပ်ဆောင် : Tony Ka Fai Leung, Tony Yo-ning Yang, Tao ...
Shanghai Fortress ( 2019 )
4.3
hd/sub mmSci-Fi

Shanghai Fortress ( 2019 )

         ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့: 9 August 2019          ဒါရိုက်တာ : Hua-Tao Teng          သရုပ်ဆောင် : Qi Shu, Godfrey Gao, Han Lu          အမျိုးအစား ...
The Rookies  2019 [Sub MM]
4.0
hd/sub mm

The Rookies 2019 [Sub MM]

         ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့:  ၁၂  ဂျူလှိုင် ၂၀၁၉          ဒါရိုက်တာ:  Alan Yuen          သရုပ်ဆောင်:  Talu Wang, Sandrine Pinna, Milla Jovovich     ...
A Monks Madness 2018 [Sub MM]
6.4
hd/sub mm

A Monks Madness 2018 [Sub MM]

         ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့: ၁  ဧပြီ  ၂၀၁၈          ဒါရိုက်တာ: Zi Wang          သရုပ်ဆောင်: Meiting Guan, Song Jin, Yanan Li          အမျိုးအစား: ...
Deception of the Novelist 2019
5.7
hd/sub mm

Deception of the Novelist 2019

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ :  20 June 2019          ဒါရိုက်တာ : Christopher Sun          သရုပ်ဆောင် :  Justin Cheung, Jeana Ho, Linah Matsuoka     ...
Chasing the Dragon II (2019)
5.8
hd/sub mm

Chasing the Dragon II (2019)

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 6 June 2019          ဒါရိုက်တာ : Jason Kwan, Jing Wong          သရုပ်ဆောင် : Jiang Du, Louis Koo, Ka Tung Lam         ...
The New King of Comedy (2019)
6.2
hd/sub mm

The New King of Comedy (2019)

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ :  8 September 2020          ဒါရိုက်တာ :  Stephen Chow, Herman Yau          သရုပ်ဆောင် :  Jingwen E., Baoqiang ...
The Wandering Earth (2019)
6.0
hd/sub mm

The Wandering Earth (2019)

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 5 February 2019          ဒါရိုက်တာ : Frant Gwo          သရုပ်ဆောင် : Jing Wu, Chuxiao Qu, Guangjie Li         ...
Mojin The Worm Valley ( 2018 )
4.7
hd/sub mm

Mojin The Worm Valley ( 2018 )

         ဗီဒီယိုရိုက်‌နေ့:    29 December 2018         ဒါရိုက်တာ:         Xing Fei          သရုပ်ဆောင်:   Hang Cai, Xuan Gu, Heng Yu         ...
Master Z The Ip Man Legacy (2018)
6.5
hd/sub mm

Master Z The Ip Man Legacy (2018)

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 20 December 2018          ဒါရိုက်တာ : Woo-Ping Yuen          သရုပ်ဆောင် :  Jin Zhang, Dave Bautista, Michelle Yeoh   ...
Cities of Last Things 2018
6.2
hd/sub mm

Cities of Last Things 2018

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 11 July 2019          ဒါရိုက်တာ : Wi Ding Ho          သရုပ်ဆောင် :  Jack Kao, Hong-Chi Lee, Louise Grinberg         ...
Love Revolution ( 2018 )
5.9
hd/sub mm

Love Revolution ( 2018 )

         ဗီဒီယိုရိုက်နှေ့ : 30 June 2018          ဒါရိုက်တာ :  Sam Leong          သရုပ်ဆောင် :  Natsuna, Hiroshi Shinagawa          အမျိုးအစား ...